Development

We verzorgen het management van (her)ontwikkel- en bouw gerelateerde processen middels een doelgerichte aanpak, met oplossingen die niet voor de hand liggen en zonder onnodige tijd te verspillen. 

De aanpak van Circle Real Estate kenmerkt zich door haar pro- activiteit, verbindende rol en aanwezige knowhow. We streven naar het creëren van oplossingen met een optimaal evenwicht tussen exploitatie, duurzaamheid, de gebruiker en het rendement. Bijbehorende dienstverlening betreft onder andere:

(Her)ontwikkel- en bouwopgaven:

Exploitatiefase:

L

Opstellen van (her)ontwikkelingsvisies, ontwikkelingsconcepten, programma’s van eisen en businesscases

L

Indien nodig verrichten van locatieonderzoek, om locaties te vinden die het beste aansluiten bij uw organisatie en bedrijfsprocessen

L

In kaart brengen en houden van gesprekken en voeren van onderhandelingen met (grond)eigenaren, gemeente, huurders, financiers, beleggers en andere partijen

L

Selecteren, contracteren en aansturen van architecten, stedenbouwkundigen en andere adviseurs

L

Begeleiden van ruimtelijk planologische procedures

L

Keuze voor de juiste aanbestedingsvorm en begeleiding van het aanbestedingstraject

L

Prijs- en contractvorming met externe partijen, waaronder de aannemer

L

Bewaken van het vooraf vastgestelde budget en planning

L

Directievoering en toezicht

L

Conditiemeting

L

Bouwtechnische en installatietechnische inspectie

L

Opstellen van een onderhoudsstrategie en meerjaren-onderhoudsplan (MJOP)

L

Verzorgen van aanbestedingen van onderhoud, inclusief het opstellen van aanbestedingsdocumenten

L

Prijs- en contractvorming met externe partijen, waaronder de aannemer

L

Bewaken van het vooraf vastgestelde budget en planning

L

Directievoering en toezicht

Sluiten

Kees Besseling

Managing Partner

Kees is medeoprichter van Circle. Na 6 jaar werkzaam te zijn geweest bij Van Boom & Slettenhaar Fonds Management, waar Kees verantwoordelijk was voor de commerciële activiteiten, trad Kees vanaf eind 2012 in dienst bij Chalet Group. Eind 2014 ging Chalet Group onderdeel uit maken van het assetmanagement platform van de Engelse Private Equity investeerder Kildare Partners. Vanaf november 2016 was Kees als managing director van Chalet Group verantwoordelijk voor de uitrol van het businessplan, aansturing van het assetmanagement team en reporting. Zijn manier van werken kenmerkt zich door een gezonde dosis opportuniteit, doelgericht en creativiteit.
“Say what you mean and mean what you Say” Gen. G. Patton

kees@cirle-re.nl
06-52088523

Sluiten

Ir. Jort Bastiaans MRE

Partner

Jort is medeoprichter van Circle. Reeds tijdens de met succes afgeronde Master of Science opleiding aan de Technische Universiteit te Eindhoven is Jort in dienst getreden bij MVGM als commercieel Vastgoedmanager. Daarna heeft Jort zijn loopbaan voorgezet bij Grouwels Vastgoed als acquisiteur en vervolgens als projectontwikkelaar bij een regionale ontwikkelaar. Tussentijds heeft Jort nog de opleiding Master of Real Estate aan de TIAS Business School afgerond. Vanaf 2013 was Jort werkzaam bij Chalet Group in de functie als Senior Asset Manager, verantwoordelijk voor de commerciële en operationele performance van de vastgoedportefeuille in Zuid-Nederland. Tevens was Jort betrokken bij transformatie- en dispositie opgaven. Met meer dan 15 jaar vastgoedervaring staat Jort voor diversiteit en resultaatgericht vakmanschap.

“Investing is an activity of forecasting the yield over the life of the asset; speculation is the activity of forecasting the psychology of the market” John Maynard Keynes

jort@circle-re.nl
06-46988975

Sluiten

Jasper Stegmann MSc MSRE

Partner

Jasper is medeoprichter van Circle. Na bijna 5 jaar werkzaam te zijn geweest als makelaar in logistiek en industrieel vastgoed, bij Ooms en Cushman & Wakefield, maakte Jasper de overstap naar Chalet Group. Binnen Chalet Group was hij verantwoordelijk voor alle gebouwen in de randstad. Jasper heeft een brede kennis op het gebied van asset- en transactie management. Het vastgoed heeft hem altijd getrokken, dat begon al op jonge leeftijd tijdens het spelen van Monopoly en Hotel. In de afgelopen jaren heeft Jasper kennis vergaard in logistiek/industrieel vastgoed en kantoren door heel Nederland. Zijn manier van werken kenmerkt zich door doelgerichtheid, creativiteit en oplossingsgerichtheid. Jasper heeft een Master of Science in Real Estate (MSRE) behaald aan de ASRE.

“Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better.”  Samuel Beckett

Jasper@circle-re.nl
06-15010447

Sluiten

Nico Schuthof

Partner

Nico, medeoprichter van Circle, is een zeer ervaren en gedreven Senior Technisch Adviseur met reeds 20 jaar ervaring in de Vastgoedmarkt.
In de afgelopen 20 jaar is Nico voornamelijk werkzaam geweest bij vastgoed eigenaren in het commerciële vastgoed bij beleggers als Stena Realty, Uni-Invest (huidige Merin) en laatstelijk bij de Chalet Group. Hier was Nico eindverantwoordelijk voor alle technische aangelegenheden inclusief het aansturen van de externe Property Manager.
Nico is, door zijn kennis en brede netwerk, het ideale aanspreekpunt voor (grootschalige) renovaties en verduurzaming van het vastgoed met een optimaal resultaat voor zowel de gebruikers van het vastgoed als de belegger.
“Impossible is nothing.” Muhammad Ali

nico@circle-re.nl
06-28789415